Sık Sorulan Sorular

Ofisimiz:

1) Üniversitemizin mevcut destekleri hakkında bilgilendirme ve doğru işbirliklerinin yapılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

2)Dış Kaynaklı Projeler: Üniversite Bilim İnsanlarımızın hazırladıkları/planladıkları dış kaynak desteği sağlayan kuruluşlara (AB, TÜBİTAK gibi) yapacakları başvurular sırasında karşılaşacakları problemlere çözüm odaklı öneriler sunmayı planlıyor ve başvuru aşamalarında destek sunuyoruz.

Hayır. Birimimiz bilimsel ve yönetsel yeterlilikleri proje sahipleri tarafından yerine getirilen akademik araştırma projelerinin ilgili çağrı kurallarına uygunluğunu sağlar, diğer yandan proje sahiplerine proje uygulama süreçlerinin kolaylaştırılması gibi konularda destek olur.

Lütfen projenizin detayları ile ilgili Proje Destek Ofisimiz ile iletişime geçiniz.