Yürütme Kurulu

 

Prof. Dr. Ahmet Fahir DEMİRKAN

Başkan

Prof. Dr. Gürkan Semiz

Başkan Yrd.

Önder Doğan

Birim Sorumlusu