Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan

Başkan

Prof. Dr. Gürkan Semiz

Başkan Yrd.

Önder Doğan

Birim Sorumlusu